Tradice od roku 2001
telefon +420 777 935 537 (pouze SMS)
email skola@modernizpev.cz
skype SkolaModernihoZpevu

Škola (Praha)

! nezbytnou součástí pěvecké výuky jsou semináře podchycující veškerou další pěveckou problematiku, čímž umožňují všestranný rozvoj vaší pěvecké
osobnosti

Pěvecké semináře

K čemu je to dobré?
- na seminářích se probírají problematiky, které nelze řešit na sólových lekcích zpěvu (např. sbor, výraz)
- některé semináře jsou vedeny formou přednášky (např. hlasová hygiena) – výhodou je nižší cena skupinové výuky oproti výuce sólové
a také odpovědi na otázky, které vznášejí během semináře všichni zúčastnění, čímž se žákům více objasní probíraná problematika
- navíc se člověk učí i pozorováním druhých – mnohdy vám některé věci dojdou teprve při pozorování někoho jiného
Náplň seminářů
Duety / Vícehlasy / Sbor – umění zazpívat si do vlastní písně druhý hlas, zazpívat vokály do písně někoho jiného nebo udržet svůj hlas ve sboru
Výraz / interpretace – před cvičným publikem (v podobě ostatních žáků) se žáci učí předávat divákům emoce
Artikulace – formou kolektivní hry se snáze zafixují základní návyky správné zřetelné mluvy a zpěvu
Improvizace / Feelingy – umění osobitého provedení písně nebo profesionálního zamaskování výpadku paměti
Frázování – rozvíjení citu pro stylovost pojetí; každý žánr má svoje specifika, která je dobré znát a vhodné umět používat
Rytmus – některé žánry mají rytmická specifika, která je nutné pro správné provedení znát; ovládnutím těžších rytmů můžete své písně ozvláštnit
Uvolňovací techniky – málokdo se umí při zpěvu správně uvolnit – některé svaly musí být aktivní, jiné naopak uvolněné; trvá delší čas, než si správné
návyky tělo osvojí
Intonace – zejména v náročnějších skladbách se vyskytují těžko zpívatelné party; pokud chcete zpívat třeba v muzikálech, je dobré na to mít průpravu
Hlasová hygiena – každý muzikant by měl umět pečovat o svůj nástroj, o to více zpěvák, protože má nástroj pouze jeden a ten je navíc zároveň živým
organismem, což činí péči o tento nástroj podstatně těžší
Boj s trémou – více než instrumentalisté mají zpěváci problém odhodit stud a vystoupit před publikum; také nejvíc pozornosti na pódiu má vždy
u diváků zpěvák
Práce s mikrofonem – zpěv prostřednictvím mikrofonu, mixážního pultu a reprobedny má úplně jiné akustické vlastnosti než přirozený zpěv
bez elektroniky - má to svá specifika, která je nutné znát, zvyknout si na ně a umět s nimi pracovat
Hudební nauka pro začátečníky - výuka hudební teorie od úplných začátků (notová osnova, klíče, noty, posuvky, ...)
Základy techniky - výuka pěvecké techniky od úplných začátků (anatomie, pěvecké dýchání, rezonance, ...)
Cena
- od 125,-Kč za 1 vyučovací hodinu – více viz ceníkSledujte nás také na sociálních sítích
Design: TK WebdesignSupervize: LittleWall DesignAdministrátor: Bc.Kateřina Jindrová Zítková