Tradice od roku 2001
telefon +420 777 935 537 (pouze SMS)
email skola@modernizpev.cz
skype SkolaModernihoZpevu

Škola (Praha)

Hlasová rehabilitace (léčba nemocných hlasů)

Pro koho je kurz vhodný?
- pro všechny, kteří mají hlasivky
- pomáháme s běžnými hlasovými problémy: nedomykavost, uzlíky, ztráta hlasu, chrapot, bolesti hlasivek, rychlá unavitelnost hlasu
- tuto léčebnou/rekonvalescenční/rehabilitační činnost provádíme ve spolupráci s foniatry
Náplň kurzu
- na základě aktuální lékařské zprávy od foniatra vybíráme speciální léčebná/rehabilitační cvičení žákovi „na míru“
- průběh a náplň těchto lekcí je závislá na zdravotním stavu žáka
Cena
- viz ceník

Hlasová terapie (odstraňování „hudebního hluchu“)

Pro koho je kurz vhodný?
- pro všechny, kterým fungují uši
Náplň kurzu
- lidový pojem „hudební hluch“ (odborně dysmúzie nebo amúzie) je většinou pouze psychický blok (za dobu naší pedagogické praxe trvající od roku 2001
jsme ještě nepotkali člověka, který by při dostatku trpělivosti a píle nakonec nezačal zpívat průměrně čistě)
- obvykle v dětství se vlivem psychického bloku v mozku přeruší komunikace mezi sluchem a hlasivkami – naším úkolem na lekcích je potom
„vrátit se zpět“, překonat onen nehezký moment v naší minulosti, který nám způsobil tento blok a začít nově rozvíjet hudební sluch
- na lekcích provádíme: uvolnění těla, dechová cvičení, rozvoj hrudních a hlavových rezonancí, posazení hlasu, intonační cvičení, lehká
hlasová cvičení, artikulaci
- pilní a trpěliví žáci se po čase propracují i k jednoduchým písničkám
Cena
- viz ceníkSledujte nás také na sociálních sítích
Design: TK Webdesign© 2023 Škola moderního zpěvuAdministrátor: Bc.Kateřina Jindrová Zítková