Tradice od roku 2001
telefon +420 777 935 537 (pouze SMS)
email skola@modernizpev.cz
skype SkolaModernihoZpevu

Škola (Praha)

! někdy potřebuje žák speciální péči, než bude připraven na běžné lekce zpěvu nebo pěvecké semináře

Hlasová rehabilitace (léčba nemocných hlasů)

Pro koho je kurz vhodný?
- pro všechny, kteří mají hlasivky
- pomáháme s běžnými hlasovými problémy: nedomykavost, uzlíky, ztráta hlasu, chrapot, bolesti hlasivek, rychlá unavitelnost hlasu
- tuto léčebnou/rekonvalescenční/rehabilitační činnost provádíme ve spolupráci s foniatry
Náplň kurzu
- na základě aktuální lékařské zprávy od foniatra vybíráme speciální léčebná/rehabilitační cvičení žákovi „na míru“
- průběh a náplň těchto lekcí je závislá na zdravotním stavu žáka
Cena
- od 200,-Kč za 1 vyučovací hodinu – více viz ceník

Hlasová terapie (odstraňování „hudebního hluchu“)

Pro koho je kurz vhodný?
- pro všechny, kterým fungují uši
Náplň kurzu
- „hudební hluch“ je ve skutečnosti pouze psychický blok
- obvykle v dětství se vlivem psychického bloku v mozku přeruší komunikace mezi sluchem a hlasivkami – naším úkolem na lekcích je potom
„vrátit se zpět“, překonat onen nehezký moment v naší minulosti, který nám způsobil tento blok a začít nově rozvíjet hudební sluch
- na lekcích provádíme: uvolnění těla, dechová cvičení, rozvoj hrudních a hlavových rezonancí, posazení hlasu, intonační cvičení, lehká
hlasová cvičení, artikulaci
- po čase se propracujeme i k jednoduchým písničkám
Cena
- od 200,-Kč za 1 vyučovací hodinu – více viz ceníkSledujte nás také na sociálních sítích
Design: TK WebdesignSupervize: LittleWall DesignAdministrátor: Bc.Kateřina Jindrová Zítková